2015

Anh đã du học tại nhiều quốc gia phát triển trên thế giới : Hàn Quốc , Singapor , Malaysia , Thuỵ Điển , Pháp… và trở thành một trong những nhà đầu tư  Việt Nam tiên phong  và thành công trong thị trường tài chính Crypto Currency Market.

Go Back
This entry was posted in . Bookmark the permalink.