Timeline

Th10 23

2007

Giám đốc Phát triển Thị trường Công ty Mỹ phẩm Thường Xuân thuộc tập đoàn Oriflame Việt Nam. (Tập đoàn số 1 thế giới về mỹ phẩm làm đẹp đến từ Thuỵ Điển).

Th10 23

2011

Giám đốc đào tạo tập đoàn dầu khí Bảo Đăng

Th10 23

2012

Sáng lập và Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Thiên Nhiên

Th10 23

2015

Anh đã du học tại nhiều quốc gia phát triển trên thế giới : Hàn Quốc , Singapor , Malaysia , Thuỵ Điển , Pháp… và trở thành một trong những nhà đầu tư  Việt Nam tiên phong  và thành công trong thị trường tài chính Crypto Currency Market.

Th10 23

Hiện tại

Anh là một trong những Nhà đầu tư thành công và đi tiên phong trong thị trường tiền thuật toán Crytocurrency , trực tiếp giảng dạy về Bitcoin và các loại tiền điện tử mã hoá.