Cryptocurrency là gì ?

Cryptocurrency là gì? Cryptocurrency là một hệ thống mã hóa phức tạp hay một giao thức mật mã dùng để chuyển hóa dữ liệu bí mật nhằm bảo tồn giá trị của các đơn vị trao đổi. Cryptocurrency được phát triển dưới các mật mã toán học và nguyên tắc kỹ thuật máy tính hiện đại […]

Trade Coin là gì ?

Trade coin là gì? Các khái niệm và định nghĩa cơ bản Trade coin là gì? Trade coin, hay còn gọi lướt sóng, là hình thức mua bán coin kiếm lời. Ví dụ giá nó xuống thì mình mua vào, giá lên lại bán ra, áp dụng với những coin dao động liên tục trong […]